La vie intérieure
Phụ đề: Appel aux âmes sacerdotales
Tác giả: D. J. Cardinal Mercier
Ký hiệu tác giả: ME-D
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011122
Nhà xuất bản: Mesnil (Eure)
Năm xuất bản: 1927
Khổ sách: 22
Số trang: 507
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích