Opere ascetiche
Phụ đề: Incarnazione - Eucaristia - Sacro cuore di Gesu
Tác giả: S. Alfonso M. De Liguori
Ký hiệu tác giả: AM-S
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Ý
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011273
Nhà xuất bản: Redentoristi
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 23
Số trang: 531
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích