Tweets với Chúa
Tác giả: Michel Remery
Ký hiệu tác giả: RE-M
Dịch giả: Ban Mục Vụ Giới Trẻ, Lm. Gioan Lê Quang Việt
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010186
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 435
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TWEETS VỀ CHÚA: KHỞI NGUYÊN VÀ TẬN CÙNG  
Lời giới thiệu của Đức Hồng y Timothy Michael Dolan, Tổng Giám mục New York  
Tạo dựng trùng hợp ngẫu nhiên?  
1.1   Phải chăng học thuyết vụ nổ Big Bang không bác bỏ đức tin vào Thiên Chúa?  
1.2   Nhưng nói một cách nghiêm túc, có phải tất cả những chuyện về Ađam và Eva đã hật sự xảy ra?  
1.3   Tiến hoá hay Tạo dựng?  
1.4   Thế còn tội nguyên t và sự sa ngã của loài người là gì?  
1.5    Có phải khoa học và đức tin mâu thuẫn nhau?  
1.6    Tôi có thể nhận biết Thiên Chúa trong thiên nhiên và trong thế giới không?  
1.7    Tại sao tôi nên tin vào Thiên Chúa?  
1.8    Có phải chỉ có một sự thật duy nhất?  
1.9    Tin có hợp lý không? Tôi có th đặt câu hỏi không?  
Kinh Thánh: sự thật hay giả dối? 34
1.10   Tại sao Kinh Thánh rất quan trọng?  
1.11   Có phải Thiên Chúa ch nói với chúng ta qua Kinh Thánh? Hay Ngài còn nói với chúng ta qua những cách khác?  
1.12   Có phải Thiên Chúa đã tự mình viết Kinh Thánh?  
1.13   Kinh Thánh đã được viết bằng ngôn ngữ nào?  
1.14   Đim khác biệt giữa Kinh Thánh và Kinh Koran là gì?  
1.15   Cựu ước được cấu trúc như thế nào?  
1.16   Đâu là điểm khác biệt giữa Cựu ước của Công Giáo và Tanakh của Do Thái Giáo?  
1.17   Tân ước được hình thành khi nào và như thế nào?  
1.18   Tân ước gồm những phần nào?  
Đọc Kinh Thánh 52
1.19   Tôi có nên làm theo tất cả các lề luật trong Kinh Thánh không?  
1.20   Trong Kinh Thánh, làm sao bạn biết điều nào đúng theo nghĩa đen, và điều nào không?  
1.21   Có phải những câu chuyện lạ thường trong Kinh Thánh chỉ là những câu chuyện cổ tích?  
Những sự kiện chính của Cựu ước  
1.22   Tại sao trận Đại Hồng Thủy xảy ra vào thời ông Nôê?  
1.23   Tại sao tổ phụ Abraham lại rất quan trọng như vậy?  
1.24    Tại sao dân Israen lại đi lang thang trong sa mạc suốt 40 năm?  
1.25    Lời răn dạy từ câu chuyện về ông Gióp là gì?  
Đức Gíêsu đẫ làm gì cho chúng ta? 66
1.26    Tại sao Đức Giêsu chết vì chúng ta?  
1.27    Giao ước là gì? Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là gì?  
1.28    Tại sao Đức Giêsu phải chịu một cái chết quá khủng khiếp như vậy?  
1.29    Có phải Đức Giêsu đơn thuần chỉ là một người tốt hoặc một vị thầy khôn ngoan?  
1.30    Đức Giêsu có anh chị em không?  
Nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần là gì? 76
1.31    Chúa Thánh Thần là Đấng nào?  
1.32    Nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần là gì? Tôi có cần đến Ngài không?  
1.33    Thiên Chúa là một và đồng thời là ba. Điều này không vô lý chứ?  
Sự dữ và đau khổ 82
1.34    Có phải Thiên Chúa tạo ra sự dữ? Nó làm gì với tội lỗi của tôi?  
1.35    Nếu Thiên Chúa toàn năng, tại sao có những tai họa xảy ra? Tại sao lại có sự dữ?  
1.36    Có phải ý Chúa là con người phải chết?  
1.37    Đau khổ có giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn không?  
Đức Maria và các thiên thần 90
1.38    Tại sao Đức Maria lại rất quan trọng?  
1.39    Đức Maria không phải là Thiên Chúa - vậy tại sao tất cả sự sùng kính này qui hướng về ngài?  
1.40    Có phải Đức Maria luôn đồng trinh và không hề phạm tội?  
1.41    Thật sự có thiên thần trên Thiên đàng không?  
1.42    Vấn đề về các thiên thần sa ngã là gì?  
Thiên đàng, hỏa ngục, và luyện ngục 100
1.43    Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết?  
1.44    Có phải là chúng ta sẽ bị phán xét ngay sau khi chết?  
1.45    Thiên đàng! Điều gì trên thế gian có thể ví như cuộc sống vĩnh cửu?  
1.46    Hỏa ngục giống cái gì?  
1.47    Tôi có nên sợ luyện ngục không?  
1.48    Tôi sẽ gặp lại thú cưng của tôi trên Thiên đàng chứ?  
1.49    Khi nào ngày tận thế sẽ đến?  
1.50    Sự Phục sinh quan trọng như thế nào?  
PHẦN II: TWEETS VỀ HỘI THÁNH : NGUỒN GỐC VÀ TƯƠNG LAI  
Lời giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục của Los Angeles-José H. Gomez  
Hội Thánh ngày nay 118
2.1      Hội Thánh là gì? Những ai thuộc về Hội Thánh?  
2.2      Hội Thánh được điều hành như thế nào?  
2.3      Ai “ngự” trên ngai toà Phêrô, nghĩa là Toà Thánh?  
2.4      Làm thế nào đ trở thành Giáo hoàng?  
2.5      Giáo triều Rôma là gì?  
2.6      Vatican có thật sự là một quốc gia?  
2.7      Có trái nghịch với tinh thần Kitô Giáo khi Hội Thánh quá giàu?  
2.8      Khâm sứ là ai?  
2.9      Những đan sĩ, thầy dòng, nữ tu là ai?  
2.10   Những màu sắc có ý nghĩa gì? Họ là ai?  
Nguồn gốc của Hội Thánh 138
2.11   Nguồn gốc của Hội Thánh là gì và bắt đầu như thế nào?  
2.12   Hội Thánh duy nhất - thế sao có sự chia rẽ giữa các Kitô hữu?  
2.13   Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng Hội Thánh nói thật?  
2.14   Tôi có th là một Kitô hữu tốt mà không thuộc về Hội Thánh được không?  
Đức Giêsu, các Tông đồ, và giáo hoàng 146
2.15   Các Tông đồ là ai? Ai là người kế nhiệm của họ?  
2.16   Đức Giêsu có chống đối phụ nữ không?  
2.17   Có phải giáo hoàng là người kế nhiệm Thánh Phêrô?  
Người Rôma, các Công đồng và các Giáo phụ 152
2.18   Hội Thánh tiếp diễn thế nào sau ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống?  
2.19   Tại sao các Kitô hữu bị người Rôma bách hại?  
2.20   Hoàng đế Constantinô đã thay đổi điều gì?  
2.21   Hội Thánh tiên khởi đã được tổ chức như thế nào?  
2.22   Công đồng của Hội Thánh là gì?  
2.23   Đâu là những Công đồng chính của Hội Thánh?  
2.24   Các Giáo phụ là ai?  
2.25   Đời sống đan tu đã bắt đầu như thế nào?  
Người Hồi Giáo, người man di và Chính Thống Giáo  
2.26    Nguồn gốc của Hồi Giáo là gì?  
2.27    Miền Bắc Âu đã trở thành Công Giáo như thế nào?  
2.28    Trong thời Trung cổ, mối tương quan giữa nhà vua và giáo hoàng ra sao?  
2.29    Sự tái sinh thiêng liêng đã xảy ra trong thời Trung cổ là gì?  
2.30    Các Hội Thánh Chính Thống đã ra đời như thế nào?  
2.31     Tại sao có những cuộc Thập Tự Chinh tàn bạo?  
2.32     Toà thẩm tra Tây Ban Nha là gì?  
Hướng đến Phong trào Cải Cách 218
2.33    Điều gì đã xảy ra vào đầu thời kỳ Phục Hưng?  
2.34    Tại sao Hội Thánh quá nhẫn tâm với người Mỹ bản địa?  
2.35    Việc Hội Thánh kinh doanh bán những tấm vé ân xá để vào Thiên đàng là gì?  
2.36    Đâu là những tư tưởng khởi xướng Phong trào Cải Cách?  
2.37    Đâu là sự khác biệt giữa người Tin Lành và người Công Giáo?  
2.38    Hậu quả của Phong trào Cải Cách là gì?  
2.39    Hội Thánh Anh Giáo là gì?  
Sự đáp ứng của Hội Thánh  
2.40    Phản Cải Cách là gì?  
2.41    Công đồng Trentô là gỉ?  
2.42    Hội Thánh đã đóng vai trò gì trong Phong trào Khai Sáng?  
2.43    Hậu quả của Cách mạng Pháp là gì?  
2.44    Công đồng Vatican I là gì?  
2.45    Hội Thánh đáp ứng với sự phát triển của thế kỷ XIX như thế nào?  
Hội Thánh trong thế kỷ XX 208
2.46    Hội Thánh bước vào thế kỷ XX như thế nào?  
2.47    Tại sao Hội Thánh không chống lại Đức quốc xã?  
2.48    Công đồng Vatican II là gì?  
2.49    Chuyện gì xảy ra sau Công đồng Vatican II?  
2.50    Tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại quan trọng như vậy?  
PHÂN III: TWEETS VỀ BẠN VÀ THIÊN CHÚA: CẦU NGUYỆN VÀ CÁC BÍ TÍCH  
Lời giới thiệu của Đức giám mục James Conley, S.T.L., giám mục giáo phận Lincoln. Nebraska  
Cầu nguyện cá nhân 220
3.1      Vì sao tôi nên cầu nguyện và tôi sê cầu nguyện ra sao?  
3.2      Cầu nguyện có giống như nói chuyện với Chúa không?  
3.3      Cách cầu nguyện tốt nhất là gì?  
3.4      Cầu nguyện có giúp tôi làm những quyết định đúng đắn không?  
3.5      Tại sao cầu nguyện có thể rất khó khăn hoặc nhàm chán?  
3.6      Tại sao lời cầu nguyện của tôi không được nhận lời?  
3.7      Cách nào giúp tôi dành thời gian cho cầu nguyện? Thiên Chúa ở đâu trong cuộc sống hằng ngày?  
Các hình thức cầu nguyện 234
3.8      Làm sao đ cầu nguyện với một bản văn Kinh Thánh?  
3.9      Chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Con hay Chúa Thánh Thần? Với Mẹ Maria hay các thánh?  
3.10   Tại sao chúng ta cứ lặp lại cùng một lời cầu nguyện?  
3.11   Kinh Lạy Cha thuộc loại kinh nguyện nào?  
3.12   Lần chuỗi Mân Côi như thế nào?  
3.13   Giờ Kinh Phụng Vụ là gì?  
3.14   Tôi sẽ làm gì trong giờ Chầu?  
Truyền thống và việc sùng kính 248
3.15   Nước thánh được làm như thế nào? Làm phép là gì?  
3.16   Thánh tích là gì?  
3.17   Tại sao có hành hương và rước kiệu? Tĩnh tâm là gì?  
3.18   Việc trừ tà để đuổi quỷ có thật không?  
3.19   Tín đồ Hồi Giáo và Do Thái Giáo không ăn thịt heo. Còn người Công Giáo thì sao?  
Trong nhà thờ 258
3.20   Tại sao nhà thờ là nhà của Chúa?  
3.21   Đâu là những nơi quan trọng nhất trong nhà thờ?  
3.22   Giếng rửa tội là gì? Tại sao lại có ảnh tượng trong nhà thờ?  
3.23   Các kiểu kiến trúc khác nhau của nhà thờ đến từ đâu?  
Phụng vụ  
3.24    Phụng vụ là gì?  
3.25    Những cử ch, dấu chỉ và màu sắc có ý nghĩa gì?  
3.26    Hội Thánh có lịch riêng không?  
3.27    Có những ngày lễ nào trong năm?  
Những ngày đại lễ trong Hội Thánh  
3.28    Giáng Sinh là ngày lễ trọng đại nhất hay kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của năm?  
3.29    Tại sao chúng ta giữ chay 40 ngày trong mùa Chay?  
3.30    Tam nhật Vượt Qua bắt đầu từ thứ Năm tuần Thánh là gì?  
3.31    Tôi có nhất thiết phải đến nhà thờ tham dự nghi thức vào thứ Sáu tuần Thánh?  
3.32    Điều gì diễn ra trong lễ Vọng Phục Sinh?  
3.33    Phục Sinh quan trọng như thế nào? “Urbi et Orbi” nghĩa là gì?  
3.34    Khi nào chúng ta mừng lễ Thăng Thiên và lễ Hiện Xuống?  
Các Bí tích  
3.35    Các Bí tích là gì?  
3.36    Hiệu quả của Bí tích Rửa tội là gì?  
3.37    Với Bí tích Thêm sức, có phải Chúa Thánh Thần hiện xuống trên chúng ta lần thứ hai?  
3.38    Tại sao xưng tội với linh mục, thay vì chỉ xưng tội với Chúa?  
3.39    Thế nào là xưng tội đúng cách?  
3.40    Có phải Bí tích Xức dầu bệnh nhân giống như phép xức dầu cuối cùng không?  
3.41    Tại sao phụ nữ và đàn ông đã kết hôn không thể trở thành linh mục?  
3.42    Chức tư tế cộng đồng của mọi tín hữu là gì?  
3.43    Tại sao hôn nhân rất quan trọng với người Kitô hữu?  
Bí tích Thánh Thể  
3.44    Tại sao Thánh lễ quá nhàm chán?  
3.45    Thánh lễ được cấu trúc thể nào?  
3.46    Tại sao nhấn mạnh đến tội thay vì hy vọng?  
3.47    Ai sắp đặt các bài đọc? Tôi có được phép ngủ trong lúc linh mục giảng không?  
3.48    Có thật Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể không? Truyền phép là gì?  
3.49    Có phải bất kỳ ai cũng được rước lễ?  
3.50    Tại sao chúng ta được sai đi vào cuối lễ?  
PHẦN IV: TWEETS VỀ ĐỜI SỐNG KITÔ: TÍN LÝ VÀ LUÂN LÝ  
Lời Giới thiệu của Đức TGM. Salvatore Cordileon, tổng giáo phận San Francisco  
Ơn gọi 322
4.1      Tại sao chúng ta hiện diện trên trái đất này?  
4.2      Tôi nên làm gì với cuộc đời mình?  
4.3      Thiên Chúa muốn điều gì nơi tôi?  
4.4      Bằng cách nào tôi có thể đi theo Đức Giêsu và ơn gọi của tôi là gì?  
4.5      Đâu là những mẫu gương của ơn gọi đích thực?  
4.6      Bằng cách nào tôi biết được ý Chúa?  
           Sống đời sống Kitô hữu 334
4.7      Người Kitô hữu có sống khác với những người khác không?  
4.8      Đâu là mối liên hệ giữa đức tin và hành động?  
4.9      Mười Điều Răn có còn quan trọng không?  
4.10   Tại sao có một số Kitô hữu sống giả hình?  
4.11   Tại sao Hội Thánh có những luật lệ riêng?  
Lời mời gọi nên thánh 344
4.12   Ân sng là gì?  
4.13   Vậy tội lỗi là gì?  
4.14   Đức Giêsu tha thứ, nhưng làm thế nào để tôi tha thứ cho chính mình và cho người khác?  
4.15   Thánh là ai?  
4.16   Tôi sẽ cầu nguyện với vị Thánh nào vì có quá nhiều Thánh?  
4.17   Làm sao để một người nên thánh?  
4.18   Phép lạ, o thuật và điều huyền bí là sao?  
Tính dục 358
4.19   Tại sao tất cả đều nhấn mạnh đến hôn nhân và gia đình?  
4.20   Có phải “không quan hệ tình dục trước hôn nhân” là lỗi thời?  
4.21   Tại sao chọn sống độc thân khi con người được tạo dựng cho hôn nhân?  
4.22   Có xấu không khi tôi phải chiến đấu đế sống khiết tịnh?  
4.23   Nếu Hội Thánh muốn bảo vệ sự sống, sao lại chống việc phân phát bao cao su tại châu Phi?  
4.24   Tại sao Hội Thánh chống lại “hôn nhân đồng giới”?  
4.25   Kế hoạch hóa gia đình cách tự nhiên như thế nào?  
Sự sống con người  
4.26    Khi nào sự sống con người bắt đầu?  
4.27    Có gì sai trái với việc khám thai?  
4.28    Có gì sai trái với việc nạo phá thai?  
4.29     Việc nạo phá thai diễn ra như thế nào?  
4.30    Còn nếu người phụ nữ bị hãm hiếp không muốn có con hoặc bị bệnh thì sao?  
4.31    Tôi có phải chấp nhận cơ thế của tôi như nó là?  
Thụ tinh nhân tạo, phôi thai và nhân bản vô tính  
4.32    Nếu người ta không thể có con thì sao?  
4.33    Còn về thụ tinh nhân tạo và việc mang thai hộ thì sao?  
4.34    Có gì sai trái với việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)?  
4.35    Nhân bản vô tính là gì?  
4.36    Thế còn về tế bào gốc và thực phẩm biến đôi gen thì sao?  
Kết thúc sự sống  
4.37    Khi nào thì một người chết?  
4.38    Có phải trợ tử luôn là sai?  
4.39    Bạn có phải kéo dài sự sống con người bằng mọi giá?  
4.40    Thế còn về hiến mô tạng, truyền máu và dùng thuốc đặc trị thì sao?  
4.41    Bạn s phải xuống hỏa ngục khi tự tử không?  
4.42    Người Kitô hữu có nên phản đối án tử hình?  
Xã hội và cộng đồng  
4.43    Bạn có được phép dùng vũ lực để tự vệ không?  
4.44    Kitô hữu có thể tham gia quân đội hay tiến hành chiến tranh không?  
4.45    Có phải Giáo huấn Xã hội Công Giáo dạy về việc chăm lo cho người nghèo?  
4.46    Có phải cờ bạc, thuốc phiện, rượu, hay giàu có quá đáng là có tội?  
4.47    Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như thế nào là hợp lý?  
4.48    Thế còn về chính trị, kinh tế, và môi trường thì sao?  
4.49    Tân Phúc Âm hóa là gì?  
4.50    Làm thế nào tôi có thế loan báo Tin Mùng?  
Phụ lục 1: Các sách trong Kinh Thánh   
Phụ lục 2: Các tước hiệu trong Hội Thánh  
 Phụ lục 3: Các đời giáo hoàng trong Hội Thánh   
Phụ lục 4: Cầu nguyện với bản văn Kinh Thánh   
Phụ lục 5: Cầu nguyện nhìn lại ngày sống Bảng tra cứu