Tĩnh tâm với cha Anthony de Mello
Phụ đề: Am tường tâm đạo Anthony de Mello
Nguyên tác: Mastering Sahana Anthony de Mello
Tác giả: Carlos G. Valles, SJ
Ký hiệu tác giả: VA-C
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001328
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015563
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 9
Lời đầu 11
1. Lonavla 17
2. Những quả bom nổ vang 30
3. Thay đổi hay không thay đổi 40
4. Yêu hay không yêu 53
5. Sen và nước 67
6. Bộ não bị điều kiện hóa 78
7. Dĩ khổ và trị khổ 93
8. Ngây ngô và không đáng trách 102
9. May à? Rủi à? 112
10. Thiên Chúa của sự ý thức 123
11. Bản ngã và vô ngã 133
12. Đầu thừa đuôi thẹo 152
13. Sống tâm đạo 169
14. Nhà trị liệu 179
15. Vị linh hướng 198
16. Nhà văn 216
17. Người đọc 230
18. Đóng tiểu phẩm 241
19. Đừng vướng bận vì hành lí 266
- Đôi dòng về tác giả 271