Chiêm ngắm dung nhan Người
Nguyên tác: Simple regard sur le seigneur
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007290
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Xin dâng Ngài 5
1. Gia phả Chúa Giêsu 7
2. Thấy Chúa Giêsu 10
3. Biết Chúa Giêsu 14
4. Đụng chạm tới Người 17
5. Học Chúa Giêsu 20
6. Trong thinh lặng 23
7. Đồng thời với Chúa Giêsu 25
8. Hiệp nhất với người 29
9. Chăm chú nhìn Người 32
10. Chúa Giêsu ngạc nhiên 34
11. Ánh sáng thế gian 37
12. Ở với Chúa Giêsu 40
13. Đồng hành với Người 42
14. Đi theo Người 44
15. Nghe lời Người 46
16. Mục tử tốt 49
17. Người là cửa 52
18. Người đi tìm 53
19. Người phục vụ 55
20. Người nâng đỡ 58
21. Người đi gieo giống 60
22. Niềm vui của Người 63
23. Chúa Giêsu khóc 64
24. Chúa Giêsu mỉm cười 66
25. Cầu nguyện như Chúa Giêsu 68
26. Kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu 70
27. Chúa Giêsu và thiên nhiên 72
28. Rao giảng Chúa Giêsu 75
29. Yêu mến Chúa Giêsu 78
30. Yêu mến và vâng phục Người 80
31. Yêu mến và vâng phục Người 82
32. Chiên Thiên Chúa 83
33. Nhỏ bé như Người 86
34. Lời người thanh tẩy ta 89
35. Người nhắc ta nhận biết tội mình 92
36. Người bị phản bội 94
37. Người có mặt đấy 96
38. Trong Người, ta được chọn 99
39. Bản thân Người là lời giải đáp 103
40. Người đền bù tội lỗi ta 106
41. Người mang lấy tội ta 108
42. Theo Người lên Giêrusalem 110
43. Tiệc vượt qua của Người 113
44. Người rửa chân môn đệ và bị nộp 116
45. Người bẻ bánh 118
46. Người hướng về Chúa Cha 120
47. Người tôn vinh Chúa Cha 123
48. Người mạc khải Chúa Cha 126
49. Người mạc khải Thánh Thần 129
50. Tình Thân mật với Người 133
51. Bình an của Người 137
52. Người thuộc về tôi 141
53. Thập giá của Người 144
54. Dung nhan Người trong khổ nạn 147
55. Đứng trước thập giá của Người 152
56. Tảng đá lấp mộ Người 155
57. Gặp lại Người ở Galilê 157
58. Người vẫn sống với ta 160
59. Ở thiên đàng với Người 165
60. Mãi mãi theo Người 167