Vive chrétiennement notre temps
Tác giả: Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004470
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 21
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích