Recueillements
Tác giả: F-D. Joret
Ký hiệu tác giả: JO-F
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004402
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 20
Số trang: 358
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004410
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 20
Số trang: 358
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích