Thưởng thức Lời Chúa
Tác giả: Fr. Bernard Gaudeul
Ký hiệu tác giả: GA-F
Dịch giả: Fr. Bảo Tịnh O.CIST, Theresa Trần Thiết
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007887
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007927
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010259
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. MẦU NHIỆM LỜI CHÚA  
Lời Chúa và lời con người  15
Lời khiêm hạ  26
Lời quyền năng và hiệu nghiệm  28
Lời sống động của ngày nay  31
Lời Chúa cho tôi hôm nay  36
Lời yêu thương  39
2. TIẾP NHẬN LỜI CHÚA  
Lắng nghe Lời  48
Thực hành Lời Chúa  66
3. CÔNG BỐ LỜI CHÚA  
Chúng ta công bố lời nào?  76
Ta phải công bố thế nào?  82
Trong Thần Khí  83
Trong Giáo hội  89
Với lòng khiêm tốn  93
Sự táo bạo  96
Trong hân hoan  103
Công bố Lời ở đâu và khi nào?  105
Những dịp gặp gỡ  106
Huấn dụ Tin mừng  109
Giáo lý  112
Những nhóm suy tư và chuyên sâu 116
4. HOA TRÁI CỦA LỜI CHÚA  
Sinh bởi lời  121
Lớn lên trong Lời  124
Hoàn tất trong lời   128
5. MỘT VÀI ÁP DỤNG THỰC HÀNH  
 Đọc Lời Chúa  133
Học hỏi Lời Chúa  136
Cầu nguyện Lời Chúa  139
Chia sẻ Lời Chúa  144
Làm chứng cho Lời Chúa  147
LỜI KẾT  153