Sống với chính mình, với anh em, với Thiên Chúa
Nguyên tác: Vivre avec soi-même avec les autres et avec Dieu
Tác giả: Michel Hubaut
Ký hiệu tác giả: HU-M
Dịch giả: Trần Thiết
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006990
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
I. SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH 7
1. Hỡi người, người đang tìm kiếm gì? 9
2. Tự do, để làm gì? 13
3. Ngưỡng vọng để sống 19
4. Thất bại và vươn lên 25
5. Vẻ đẹp của thân xác con người 29
6. Đảm nhận quá khứ để sống hiện tại 31
7. Từ hy vọng đến cậy trông 35
8. Lòng tốt, vẻ cao quý của con người 39
9. Cắm rễ và kết quả phong phú 43
10. Tôn trọng từng chặng đường của mỗi người 47
11. Bạn còn biết dừng lại không? 51
12. Tên quỷ chán chường 55
13. Hãy sang bờ bên kia 59
II. SỐNG VỚI ANH EM 63
1. Tình yêu là căn tính của bạn 65
2. Cuộc vượt qua của những tương quan con người 69
3. Con tim trinh trong 73
4. Truyền thông chính là sống 81
5. Tôn trọng là nền tảng của đối thoại 87
6. Vĩnh biệt ông 95
7. Trong ánh mắt trẻ thơ 97
8. Trở thành một công dân Châu Âu 101
9. Ngôi sao nào là của bạn? 105
10. Đối thoại giữa các nền văn hóa 109
11. Tàn sát trẻ thơ vô tội 115
12. Sự phong phú của nguồn gốc văn hóa chúng ta 119
13. Để có một nền đạo đức về trách nhiệm 123
14. Phục hồi sự sống 127
15. Một tin mừng nhiều cung điệu 129
16. Quyền được chết cách xứng đáng 133
17. Đoạn tuyệt và liên đới 139
III. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA 147
1. Hoán cải trước những bất ngờ 149
2. Niềm tin, một hoán cải của cái nhìn 155
3. Niếm tin, một ánh sáng chập chờn trong đêm tối 161
4. Người bạn đường kỳ lạ 169
5. Dân tộc này là cái nôi của tôi 175
6. "Icône", cửa mở đến cõi vô hình 179
7. Niềm tin, một con sông dài chảy qua nhiều thế kỷ 183
8. Người đã toàn thắng trên mọi cám dỗ của chúng ta 189
9. Mỹ thuật, nghệ thuật và thánh thiêng 193
10. Thiên Chúa không là Đấng uy nghi đơn độc 197
11. Điệu nhạc thầm kín của niềm tin 201
12. Nhập thể mà không đồng hóa 203
13. Dụ ngôn hỏa tiễn 207
14. Một cánh cửa tận cuối màn đêm 209
15. Ông nói là "tinh thần" ư? 213
16. Thần Khí ấy thúc đẩy chúng tôi 219
17. Chúng tôi cần có những Tiên Tri 225
18. Hãy là những người Canh thức chờ Rạng đông 229
19. Hạt giống và thế giời mai sau 233
MỤC LỤC 237