Sách gương phúc cho đời ta
Tác giả: Giáo hội Công giáo
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002191
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 21
Số trang: 421
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Quyển một: Bước vào đời sống Công giáo: Sức mạnh nội tâm 7
Chương 1 : Phải noi gương Chúa Giê-su Ki-tô 7
Chương 2 : Phải biết tự hạ 9
Chương 3 : Điều kiện để tìm theo sự thật 12
Ch ương 4 : Hãy cẩn thận lúc hành động 14
Chương 5 : Đọc Thánh Kinh 16
Chương 6 : Những tình cảm phóng đãng 18
Chương 7 : Đừng tự phụ vào ảo vọng 19
Chương 8 : Phải tránh sự quá thán mật 21
Chương 9 : Phải kính trọng cha mẹ 23
Chương 10: Nên tránh những lời vô ích 15
Chương 11: Phương tiện để duy trì bình an nội tâmvà lòng nhiệt thành tiến tới 26
Chương 13: Giao tranh với những cơn cám dỗ 30
Chương 14: Hãy tránh những phán đoán táo bạo 32
Chương 15: Những việc của tình yêu thương 34
Chương 16: Phải chịu đựng khu vết điểm người khác 36
Chương 17: Đời sống gia đình êm ấm 38
Chương 18: Gương các thánh 40
Chương 19: Việc đạo của giáo dân đạo đức 42
Chương 20: Yêu sống yên lặng 45
Chương 21: Lòng thống hối 48
Chương 22: Phải yêu sự vâng lời chính đáng 53
Chương 23: Mặc niệm sự chết 53
Chương 24: Ngày phán xét và hình phạt của tội nhân 56
Chương 25: Phải nhiệt tâm cải thiện đời sống 58
Quyển Hai: Tiến tới trong đời sống cống giáo: Phát triển nội tâm 63
Chương 1 : Sống với Chúa Giê-su 63
Chương 2 : Phải yêu Chúa Giê-su Ki-tô trên hết mọi sự 65
Chương 3 : Tinh bằng hữu của Chúa Giê-su 67
Chương 4 : Cuộc đàm thoại nội tâm của Chúa Giê-su với bạn trung tín 69
Chương 5 : Chúa nói với ta trong lòng cách kín nhiệm 71
Chương 6 : Những hiệu quả trọng đại của tình yêu Chúa (1) 73
Chương 7 : Những hiệu quả trọng đại của tình yêu Chúa (2) 75
Chương 8 : Tinh yêu Chúa biến đổi chúng ta (1) 77
Chương 9 : Tinh yêu Chúa biến đổi chúng ta (2) 81
Chương 10: Chúa biến đổi ta thành chi thê Người 83
Chương 11: Phải phân biệt bản năng với ân điển (1) 58
Chương 12: Phải phân biệt bản năng với ân điển (2) 87
Chương 13: Để ân điển làm chủ bản năng 89
Chương 14: Ân điển cho ta làm chủ bản năng 91
Chương 15: Phải làm gì để được bình an trong tâm hồn 93
Chương 16: Cầu nguyện kết hợp với Chúa 95
Chương 17: Chúa Giê-su phải lớn lên trong ta 98
Chương 18: Chúa là hạnh phúc đời tôi 100
Chương 19: Xin Thánh Linh hoạt động trong ta 102
Chương 20: Thánh Linh là Đấng'bảo vệ và thánh hoá chúng ta 104
Chương 21: Thánh Linh dẫn chúng ta đến chán lý hoàn toàn 106
Chương 22: Thánh Linh là Thần Tinh yêu 108
Chương 23: Thánh Linh dẫn đến Chúa Giê-su 110
Chương 24: Thánh Linh hằng cầu khẩn cho ta 112
Quyển Ba: Nuôi dưỡng đời sống công giáo: Lời Chúa soi sáng nội tâm  
Chương 1 : Lời là Bánh 116
Chương 2 : Chúa Con là Ngôi Lời Thiên Chúa 118
Chương 3 : Thiên Chúa sáng tạo bằng Lời Người 120
Chương 4 : Thiên Chúa nói trong lương tám 122
Chương 5 : Thién Chúa nói qua các Tiên tri 124
Chương 6 : Ngôị Lời nhập thể nói với chúng ta 126
Chương 7 : Tim Lời Chúa trong Thánh Kinh 128
Chương 8 : Giáo Hội giảng dạy Lời Chúa 132
Chương 9 : Lời Chúa đặc biệt trong Phúc Âm 134
Chương 10: Lời Chúa như mưa thiêng 136
Chương 11: Lời Chúa như gươm thánh 138
Chương 12: Lời Chúa như lửa thần 140
Chương 13: Hạt giống Lời Chúa 140
Chương 14: Thánh Linh và Lời 142
Chương 15: Thực hành Lời Chúa 144
Chương 16: Ưu tiên cho Lời Chúa 146
Chương 17: Noi gương Chúa trong lời nói (1) 814
Chương 18: Noi gương Chúa trong lời nói (2) 150
Chương 19: Tin cậy yêu mến Lời Chúa 153
Chương 20: Học hỏi và tôn kính Lời Chúa 155
Quyển Bốn: Nuôi dưỡng đời sống cống giáo: Bánh thánh tăng cường nội tâm  
Chương 1 : Mình Thánh Chúa Giê-su rất cần cho linh hồn trung tín 158
Chương 2 : Lời đã nên Bánh 161
Chươnơ 3 : Này là Mình Ta bị nộp vì chúng con 163
Cnương 4 : Phép Mình Thánhlà giao ước mới ký kết trong Máu Chúa Giê-su 166
Chương 5 : Mình Chúa - mình ta :Thánh Lễ là lễ của Chúa cũng là lễ của ta 169
Chương 6 : Thánh Lễ là lễ của vạn vật 171
Chương 7 : Phép Mình Thánh đưa Chúa Giê-su đến sống trong ta 174
Chương 8 : Mình Thánh Chúa biến đổi ta dần dần giống như Chúaa 177
Chương 9 : Phép Mình Thánh là thuốc sống lại đời đời 179
Chương 10: Phép Mình Thánh nối kết chúng ta thành một thân thể 181
Chương 11: Giáo Hội làm phép Mình Thánh, phép Mình Thánh là ra Giáo Hội 183
Chương 12: Năng rước Lễ là việc rất hữu ích 186
Chương 13: Hãy ca tụng lòng từ bi và yêu thương của Chúa-trong phép Mình Thánh 188
Chương 14: Phải cung kính rước Chúa Giê-su thế nào? 901
Chương 15: Phải thận trọng trong sự đón nhận Mình Thánh Cha  192
Chương 16: Linh hồn sốt mến phải hết lòng ước ao 194
Kết hợp cùng Chúa Giê-su Ki-tô trong bí tích Thánh 196
Chương 17: Hiến dâng mình cho Chúa để cảm tạ Chúa 198
Chương 18: Phải bày tỏ mọi nhu cầucùng Chúa Gié-su khi rước Lễ 200
Chương 20: Họ nhận ra Chúa lúc bẻ bánh 202
Quyển Năm: Thể hiện đời sống công giáo: Nội tâm và thực hành  
Chương 1 : Nội tâm phải thể hiện ra đời sóng bên ngoài 205
Chương 2 : Chính sự thực hành tăng cường đức tin 207
Chương 3 : Chúa xét xử chúng ta về việc chúng ta có thực hành đạo hay không 209
Chương 4 : Về ý ngay lành về việc lành ta làm 211
Chương 5 : Làm chứng cho Chúa bằng đời sống 214
Chương 6 : Chất lượng đời sống chúng ta 216
Chương 7 : Lòng nhiệt thành về Nước Chúa 219
Chương 8 : Con người mới 222
Chương 9 : Yêu thương và cứu giúp người tội lỗi 224
...