Chứng nhân tình yêu
Tác giả: ĐGM. Giuse Đinh Đức Đạo
Ký hiệu tác giả: DI-D
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009312
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009318
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009390
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009394
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013132
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đề tài 1: Thánh giá tuyệt đỉnh của tình yêu cứu độ 13
Đề tài 2: Tông đồ nhiệt thành 25
Đề tài 3: Đức Giêsu Đấng cứu chuộc nhân loại 37
Đề tài 4: Đức Giêsu Đấng chăn chiên nhân lành 49
Đề tài 5: Cuộc đời tông đồ 63
Đề tài 6: Loan báo mối phúc thật 77
Đề tài 7: Xây đắp cuộc đời trong tình yêu 89
Đề tài 8: Sứ mệnh tông đồ, đời sống cộng đoàn và phép Thánh Thể 99
Đề tài 9: Cộng đoàn tông đồ tận hiến, dấu hiệu loan báo trời mới, đất mới 115
Đề tài 10: Mẹ Maria trong cuộc đời và sứ mệnh người tông đồ 125
Đề tài 11: Chúa Giêsu nhìn người thanh niên với lòng trìu mến 141
Đề tài 12: Được tình yêu Chúa chinh phục 153
Đề tài 13: Cả con nữa, hãy đi vào cuộc tình yêu giao ước 165
Đề tài 14: Tôi đã đến ném lửa vào mặt đất 177
Đề tài 15: Hình ảnh trong suốt của Thiên Chúa 189