Lòng thương xót
Phụ đề: Một suy tư về đời sống Kitô hữu
Nguyên tác: Compssion a feflection on the christain life
Tác giả: Henri J. M. Nouwen, Donald P. MC Neill, Douglas A. Morrison
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001077
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001080
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003592
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Lời tri ân 9
Mục lục 11
Lời giới thiệu 13
PHẦN I. VỊ THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG 21
Chương 1. Thên Chúa ở với ta 25
Chương 2. Vị Thiên Chúa tôi tớ 36
Chương 3. Vị Thiên Chúa vâng phục 51
PHẦN II. CUỘC SỐNG XÓT THƯƠNG 75
Chương 4. Cộng đoàn 71
Chương 5. Việc không có chỗ 89
Chương 6. Cùng ở chung với nhau 108
PHẦN III. CÁCH THỨC XÓT THƯƠNG 131
Chương 7. Kiên nhẫn 125
Chương 8. Cầu nguyện 144
Chương 9. Hành động 161
Kết luận 191
Lời kết 195