Sources de la vie spirituelle
Phụ đề: Documents pontificaux
Tác giả: P. Cattin, H.Th. Conus
Ký hiệu tác giả: CA-P
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004093
Nhà xuất bản: Saint Paul Fribourg / Paris
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 22
Số trang: 1221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích