Được gọi để sống
Nguyên tác: Appelés à la vie
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007565
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007968
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010355
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. CON NGƯỜI, TỰ BẢN CHẤT, MỘT HỮU THỂ ĐƯỢC KÊU GỌI  
Tầm quan trọng của một lời mời gọi theo Thánh Kinh và nhân chủng học  1
Suy niệm và các hình thức mời gọi   
Lời mời gọi con đường dẫn đến tự do  6
Mở ra cho tương lai  11
Đành mất chình mình để tìm lại mình  14
2. ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA, NHỮNG CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO THÀNH  17
Ta muốn ngươi sống  23
Giá trị của mọi cuộc sống  27
Tội là sự khước từ sống   
3. LỜI THIÊN CHÚA, LỜI QUYỀN NĂNG CÓ SỨ KÊU GỌI  30
Thánh Kinh mời gọi chúng ta đọc Lời Chúa  33
Thiên Chúa ở trong Lời của Người  35
Lời và sự biện phân  38
Lắng nghe Lời Chúa điều kiện để sinh hoa kết quả  40
Lời quyền năng, lời nuôi dưỡng đức tin, đức Cậy và đức Mến 49
Lời chữa lành, lời thanh Tẩy tâm hồn  51
Lời và căn tính của mỗi người  54
Một số lưu ý thiết thực  58
4. CÁC BIẾN CỐ TRONG ĐỜI  62
Những biến cố vui mừng mời gọi tạ ơn và cho đi  65
Những biến cố đau buồn mời gọi hãy lớn lên  66
Hỏi điều nên hỏi  68
Những câu trả lời đúng và sai  72
Mỗi tiếng gọi đều là một lời mời gọi Tin, Cậy, Mến  75
Ba trục của đức mến  79
Những thái độ giúp chúng ta dễ dàng đón nhận lời mời gọi 85
Giữ lấy tâm tình tạ ơn  95
Thánh hóa danh Thiên Chúa  97
Bào chữa hay biết ơn?  100
5. VÂNG PHỤC NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ VÂNG PHỤC CHÚA THÁNH THÂN  105
Những đòi hỏi của tha nhân, sự nhập nhằng của việc cho đi chính mình  108
Khác biệt đích thực giữa cho và nhận  109
Vâng phục  112
Những ước muốn của Thần Khí  115
Ước muốn của con người và ước muốn của Thiên Chúa  118
 KẾT LUẬN  
Thiên Chúa của mọi vẻ đẹp  121
Ta đã gọi con bằng chính tên Con  123
PHỤ LỤC  
Lời khuyên thiết thực cho việc thực hành cầu nguyện bằng Thánh kinh (Lectio Divina)  129
Thời gian nào là tốt nhất?  133
Cách thức thực hành cụ thể Letio Divina  135