Một ngày trong đời sống đời thường của người môn đệ
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000880
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001341
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001342
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010373
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: 9
1. Một ngày mới (bài 1) 9
2. Một ngày mới (bài 2) 12
3. Một ngày mới (bài 3) 15
4. Thiên Chúa là Cha (bài 1) 18
5. Thiên Chúa, Đấng Tự hữu (bài 2) 22
6. Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng (bài 3) 25
7. Làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô 28
8. Các Thánh 31
9. Tìm hiểu về Sự Thánh 34
10. Bài giảng trên núi 38
11. Thầy là Đường 43
12. Biết cho và biết nhận 47
13. Ai là người thân cận của tôi? 51
14. Khi bị chạm tự ái, ta nên có thái độ nào? 55
15. Lòng thành và bổn phận 59
16. Sấm sét của Thiên Chúa 62
17. Không nên làm mất danh thơm tiếng tốt của người khác 65
18. Cây vả bị rủa 69
19. Con chiên bị mất 73
20. Niềm hy vọng được tha thứ 76
21. Trong tư thế sẵn sàng 80
22. Lối sông của các Tiểu đệ Chúa Giêsu 84
23. Đấng Bảo Trợ 88
24. Lời Chúc tụng và Tạ ơn 90
PHẦN II: PHẦN TÀI LIỆU  
1. Tinh thần Tu đức của giáo dân 95
2. Ơn gọi nên thánh của giáo dân 100
3. Tính cách trần thê như nét 104
4. Ơn gọi và thê đứng của giáo dângiữa lòng Giáo hội và trong lòng xã hội 108
5. Ơn gọi của giáo dân giữa lòng giáo hội 113
6. Công tác Tông đồ và nhiệm vụthừa tác của giáo dân 118
7. Các đặc sủng của giáo dân 123
8. Mối tương quan giữa linh mụcvà giáo dân 127
9. Đức Trinh Nữ Maria và cuộc đờitu trì tận hiến 132
10. Đời sống tu trì của nữ giới 137