Khi sư tử gầm lên
Phụ đề: Dẫn vào đời sống thiêng liêng
Tác giả: Stephen J. Rossetti
Ký hiệu tác giả: RO-S
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007385
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007404
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu  3
Chương I: Tặng ân thuần túy  7
Chương II: Được say sưa sữa Thiên Chúa  12
Chương III: Mãi mãi là khởi sinh  19
Chương IV: Bằng hữu của Thiên Chúa  24
Chương V: Đối diện với tội lỗi, tự do  32
Chương VI: Không xét đoán  39
Chương VII: Cần được hướng dẫn  48
Chương VIII: Sống cho một mình Chúa  57
Chương IX: Xin cho ý Cha được thể hiện  64
Chương X: Chờ đợi  71
Chương XI: Thiên Chúa là Đấng hiện tại  76
Chương XII: Cầu nguyện luôn luôn  84
Chương XIII: Cầu nguyện là hơi thở  91
Chương XIV: Ăn Chúa Giê-su  98
Chương XV: Kinh thánh là nguồn an ủi của chúng ta  106
Chương XVI: Xuất thần là chia trí  111
Chương XVII: Chạy trốn thần ngôn  117
Chương XVIII: Tìm kiếm lòng thương xót chứ không tìm đau khổ  124
Chương XIX: Biết nhờ không biết  131
Chương XX: Tránh xa ma quỷ  139
Chương XXI: Đức khiêm nhường chói lọi của Thiên Chúa  146
Chương XXII: Tiếng Thiên Chúa  155
Chương XXIII: Những thứ lo ra bát nháo của con người  162
Chương XXIV: Người mang niềm vui của Thiên Chúa  172
Chương XXV: Người mang Thiên Chúa  181
Chương XXVI: Đời sống được ẩn giấu trong Chúa Ba Ngôi  189
Chương XXVII: Điểm cuối cùng là điểm khởi đầu của tôi  197
Chú thích  204
Thư mục chọn lọc  210