Un espace pour Dieu
Tác giả: Claude Geffré
Ký hiệu tác giả: GE-C
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008993
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích