Niềm tín thác
Tác giả: Paul de Jeagher, SJ
Ký hiệu tác giả: JE-P
Dịch giả: Bùi Khải Hoàn, Trần Thái Đỉnh
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001641
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 579
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004814
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 612
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010274
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 612
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Bản chất của niềm tín thác 15
Chương II: Những lợi ích của tín thác 33
Chương III: Tín thác thật và tín thác giả 50
Chương IV: Chúa Giêsu, Thầy dạy tín thác 79
Chương V: Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và niềm tín thác 101
Chương VI: Chúa Giêsu Thánh Thể và niềm tín thác 114
Chương VII: Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, khách trọ thường xuyên của tâm hồn 139
Chương VIII: Chúa Giêsu sống trong linh hồn đã trở nên giống hệt như Ngài 149
Chương IX: Thánh Tâm Chúa Giêsu và niềm tín thác 159
Chương X: Chúa Giêsu, Đấng đầy đủ cho ta trong Bí tích Thánh Thể 188
Chương XI: Chúa Giêsu rất đầy đủ cho những linh hồn đồng nhất với Ngài 209
Chương XII: Những vẻ tuyệt hảo của Thiên Chúa và niềm tín thác 230
Chương XIII: Tình thương đầy thương xót của Thiên Chúa 246
Chương XIV: Tôi là bài thơ tình thương của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu 266
Chương XV: Tín thác trong đau khổ 288
Chương XVI: Tín thác trong buồn sầu chán nản 319
Chương XVII: Tín thác trong những đêm tối 349
Chương XVIII: Tín thác trong các cơn cám dỗ 384
Chương XIX: Tín thác trong lỗi lầm 417
Chương XX: Tín thác trong sự bất lực của ta 451
Chương XXI. Tình yêu Thiên Chúa làm việc không mệt mỏi cho sự nên thánh của ta 480
Chương XXII: Tín thác nơi Mẹ Maria 511
Chương XXIII: Mẹ Maria và linh hồn đã đồng hóa với Chúa Giêsu 545
Chương XXIV: Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và niềm tín thác 567