Niềm vui sống đạo
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010927
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Những điều tâm niệm để vui tươi sống đạo  
Thập đại thành công 8
Thập đại bịnh 51
Thập đại bại 76
Thập đại thắng 84
Tại sao tôi yêu Chúa 92
Tôi yêu mười khuyết điểm của Chúa Giêsu 94
Chúa Kitô người quản trị tuyệt vời 108
Mười đức tính của người quản trị kinh doanh 109