Conformity With Jesus Spiritual Itinerary of Religious
Tác giả: Jose Cristo Rey Garcia Paredes, CMF
Ký hiệu tác giả: PA-J
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003343
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Khổ sách: 21
Số trang: 35
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích