Cấm phòng bằng nhật ký
Tác giả: Gloria Hutchison
Ký hiệu tác giả: HU-G
Dịch giả: Bùi Hữu Thư
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000875
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích