Ascent to Freedom
Tác giả: Segundo Galilea
Ký hiệu tác giả: GA-S
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003628
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 22
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích