Một quan điểm Công giáo về tác phẩm sống theo đúng mục đích
Nguyên tác: A Catholic Perspective on the purpose driven life rick warren
Tác giả: Lm. Joseph M. Champlin
Ký hiệu tác giả: CH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001233
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 7
Chương I: Mục đích của tôi trên trần gian 13
- Những khác biệt và những minh định 13
- Xác nhận và phong phú hóa 17
Chương II. Tình bằng hữu với Thiên Chúa 24
- Những khác biệt và những minh định 24
- Xác nhận và phong phú hóa 28
Chương III. Các thành viên trong gia đình của Thiên Chúa 35
- Những khác biệt và những minh định 37
- Xác nhận và phong phú hóa 41
Chương IV. Nêm giống Đức Ki-tô 48
- Những khác biệt và những minh định 49
- Xác nhận và phong phú hóa 52
Chương V. Tôi tớ của Thiên Chúa 61
- Những khác biệt và những minh định 62
- Xác nhận và phong phú hóa 66
Chương VI. Mang sứ điệp đến cho người khác 75
- Những khác biệt và những minh định 75
- Đồng ý và khẳng định 79
- Tiến tới 84
Phụ lục: Đời sống thiêng liêng và sự căng thẳng 89