Để trở nên môn đệ Chúa
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004875
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010072
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Người thầy 7
2. Chúa Giê-su, Người Thầy chí thánh 13
3. Lối sống của các môn đệ trong cộng đoàn Giáo hội sơ khai 17
4. Lối sống của người môn đệ Chúa 20
5. Các môn đệ Chúa sống trong cộng đoàn tình thương Tin Mừng 23
6. Lòng trắc ẩn của người môn đệ 27
7. Người môn đệ là người biết chia sẻ 30
8. Người môn đệ là người biết cộng tác với người khác 34
9. Người môn đệ là người phải cố vào của hẹp 37
10. Cái giá phải trả của người muốn làm môn đệ Chúa (Bài 1) 41
11. Cái giá phải trả của người muốn làm môn đệ Chúa (Bài 2) 44
12. Người môn đệ và nước Chúa 48
13. Người môn đệ với kinh lạy cha 50
14. Người môn đệ và lời cầu: "Triều đại Cha mau đến" 53
15. Mọi dân tộc đều được mời gọi trở nên môn đệ Chúa Giê-su 57
16. Lời cầu nguyện giúp người môn đệ ý thức sự hiện diện sống động của Thiên Chúa 59
17. Người môn đệ với tinh thần phục vụ 63
18. Giáo hội như cộng đoàn của các đặc sủng 67
19. Những môn đệ được mời gọi sống đời tận hiến tu trì 72
20. Người môn đệ phải kiên trì khi gieo giống (Bài 1) 83
21. Người môn đệ phải kiên trì khi gieo giống (Bài 2) 87
22. Môn đệ hai cách phục vụ (câu chuyện hai chị em Matta và Maria) 90
23. Người môn đệ quảng đại và can đảm 94
24. Người môn đệ kỳ lạ Bài 1 96
25. Người môn đệ kỳ lạ Bài 2 101
26. Người môn đệ phải biết yêu thương 105
27. Những người môn đệ thuộc phong trào tổ ấm 108