Jesus in my heart
Tác giả: Socrates B. Villegas
Ký hiệu tác giả: VI-S
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003223
Nhà xuất bản: Anvil Publishing
Năm xuất bản: 1994
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích