Sống cho và nhận
Tác giả: JnM. Nguyên Phương
Ký hiệu tác giả: NG-P
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003493
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 5
Lời ngỏ 7
Sống cho và nhận 9
CHƯƠNG I: TỪ CHÔÌ HAY ĐÓN NHẬN 13
Mục I: Đón nhận hay từ chối theo chiều kích nhân bản. 13
A. Đón nhận theo chiều kích nhân bản 13
B. Từ chối 19
c. Một vài cách thức từ chối 23
CHƯƠNG II: ĐÓN NHẬN, TỪ CHỐI THEO CHlỀU KÍCH TÂM LINH 27
A. Từ chối 27
B. Đón nhận trong chiều kích tâm linh 61
Mục I: Chúa Giêsu đón nhận 62
Mục II: Một vài khuôn mặt tiêu biểu trong Cựu ước đón nhận 76
Mục III: Một vài khuôn mặt trong Tân ước đón nhận 90
A. Đức Maria đón nhận 90
B. Thánh Giuse, các tông đồ và chúng tađón nhận 114
CHƯƠNG III: SốNG LÀ SỐNG CHO VÀ SỐNG VÌ 147
Mục I: Sống là sống cho 149
Mục II: Sống cho và vì theo chiều kích thiêng liêng 161
A. Đức Giêsu sông cho và sông vì 164
B. Đức Maria đã sống cho và sống vì 212
C. Một số mẫu gương sống cho và vì trong hàng ngũ các thánh 217
D. Bạn sống vì và sống cho ai hay cho cái gì? 229