Nửa khuya có ai gõ cửa
Tác giả: Martin Luther King
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 252.5 - Bài giảng cho từng giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002161
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích