Điều ẩn giấu: Lấy Kinh Thánh làm linh đạo
Tác giả: Richard Rohd, OFM
Ký hiệu tác giả: RO-R
Dịch giả: Nguyễn Trọng Đa
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003136
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004843
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Kết nối các dấu chấm 7
Chương một: Thông tin không nhất thiết là biến đổi 15
Chương hai: Phải có "con người" đúng 47
Chương ba: Những người có nhiều khuôn mặt 88
Chương bốn: Sàn đấu 117
Chương năm: Quyền lực tốt và quyền lực xấu 140
Chương sáu: Lưỡi dao cạo: Biết và không biết 178
Chương bảy: Tà ác nói dối 215
Chương tám: Bữa tiệc bực bội 249
Chương chín: Mầu nhiệm thánh giá 296
Chương mười: Cư ngụ chung 329