Phát triển toàn diện tài năng - trí tuệ và Tin mừng tận căn
Tác giả: Louis Roy, OP
Ký hiệu tác giả: RO-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008344
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Lời giới thiệu 7
CHƯƠNG I: TỰ NGÃ SIÊU VIỆT BỊ HIỂU SAI 11
Sự tận tâm thiếu suy nghĩ 12
Phục tùng người khác 15
Tự cho mình là trung tâm được ngụy trang 18
Tự quên hẳn mình trước Thiên Chúa 20
CHƯƠNG II: PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TÀI NĂNG VÀ TRÍ TUỆ BỊ HIỂU SAI 25
Tìm kiếm thành công 26
Khát khao cảm nghiệm ngay lập tức 28
Ích kỷ vừa phải 33
Một phán đoán đầy đủ hơn 38
CHƯƠNG III: CÓ KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TÀI NĂNG VÀ TRÍ TUỆ 43
Khả năng nhận thức tự ngã siêu việt 43
Vai trò của khoái cảm 46
Vai trò của sự cố gắng 49
Hệ thống cấp bậc của các giá trị 51
Cố ý và tâm lý 55
Yêu cái tôi và yêu người hàng xóm 57
CHƯƠNG IV: TIN MỪNG TRIỆT ĐỂ: BỐI CẢNH LỊCH SỬ 63
Sứ mạng và sự chống đối 65
Lời mời gọi đến với những người bé mọn 67
Những mối quan hệ trong các cộng đoàn 70
Đau khổ, thái độ và cách cư xử 71
CHƯƠNG V: TIN MỪNG TẬN CĂN: GIẢI THÍCH 75
Động cơ 75
Sứ điệp này được gửi tới những ai? 81
Phục tùng một cách thụ động và tha thứ 88
CHƯƠNG VI: HƯỚNG VỀ MỘT TỔNG HỢP 97
Từ cái tôi đến chính mình 99
Tầm nhận thức và thực tại không bị nghi ngờ 102
Món quà của cái tôi 105
Sự lôi cuốn đối với Thiên Chúa 109
Hạnh phúc và tính hữu hạn 112
CHƯƠNG VII: NHỊP ĐIỆU VÀ ĐIỀU CHỈNH LẠI 117
Những nhịp bổ sung 117
Điều chỉnh lại và thay đổi thái độ 123
Tâm lý, xã hội và tâm linh 128