Những tiếng thì thầm
Tác giả: Phùng Văn Hóa
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003049
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004800
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010316
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Công việc cá nhân 14
2. Công việc cảu nội tâm 24
3. Hết lòng tìm kiếm 36
4. Tìm kiếm để kết hợp 44
5. Kết hợp với cái đã có sẵn 52
6. Tin Mừng Mới 63
7. Thời đại mới 73
8. Thoát khỏi kiến chấp 86
9. Đường lối thực hành 98
10. Đức Ki-tô Vị thầy của thời đại mới 115
11. Trời mới - Đất mới 133