Perfection chrétienne et contemplation
Tác giả: P. Rég. Garrigou-Lagrange OP
Ký hiệu tác giả: GA-L
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004403
Nhà xuất bản: Éditions de la Vie spirituelle
Năm xuất bản: 1923
Khổ sách: 19
Số trang: 776
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích