Spiritualité de l'amour
Tác giả: CH.V. Héris
Ký hiệu tác giả: HE-C
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004374
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 19
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích