Ném lửa
Nguyên tác: Throw Fire
Tác giả: Fr. John Fuellenbach, SVD
Ký hiệu tác giả: FU-J
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000458
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 647
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001728
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 647
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Được gọi theo Chúa Giêsu, Đấng mạc khải Thiên Chúa là Abba 13
Chương II: Thiên Chúa từ bi trong Thánh Kinh và hình ảnh Thiên Chúa của chúng ta 69
Chương III: Khôn ngoan của Thiên Chúa trong cuộc tạo dựng nước Thiên Chúa 123
Chương IV: Ơn gọi của chúng ta mang lưả và ném lưả 152
Chương V: Để giữ được lửa, Phúc Âm là sách hương dẫn trách vụ Người Môn Đệ 185
Chương VI: Nước Thiên Chúa trong tầm tay các ngươi 244
Chương VII: Phản - Vương quốc sự dữ 274
Chương IX: Ơn cưú độ và Nước Thiên Chúa 318
Chương X: Định nghĩa Nước Thiên Chúa 358
Chương XI: Hoán cải, đòi hỏi không ngừng của Nước Thiên Chúa 412
Chương XII: Cá nhân Chúa Giêsu và vương quốc Ngài rao giảng 453
Chương XIII: Nước Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần 495
Chương XIV: Cộng đoàn môn đệ phục vụ Nước Thiên Chúa 545
Chương XV: Kinh Lạy Cha, tóm kết sứ điệp nước Thiên Chúa 600
Phần Kết thúc 643