Toxic Christianity: Healing the Reliious Neurosis
Tác giả: Paul Deblassie III
Ký hiệu tác giả: DE-P
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005529
Nhà xuất bản: Crossroad Pub Co
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích