Tin vào tình yêu Thiên Chúa
Nguyên tác: La foi en L'amour de Dieu
Tác giả: Sr. Jeanne - Baptiste
Ký hiệu tác giả: BA-J
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009595
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014379
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: KHOA HỌC TỐI CAO  
1. Con người ham hiểu biết 11
2. Khoa yêu mến 12
3. Chuyên khoa của thánh Tông đồ 17
4. Đôi mắt sáng của lòng ta 18
5. Lý tưởng hướng dẫn đời sống 19
PHẦN I: GIÁ TRỊ CAO QUÍ CỦA ĐỨC TIN VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA  
CHƯƠNG MỘT: TIN VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI CÁC MẦU NHIỆM SIÊU NHIÊN  
1. Hãy tin bằng cả tấm lòng 25
2. Hiểu được tình yêu, sẽ hiểu được tất cả 29
3. Thiên Chúa của phái Janseniô 30
4. Tình yêu mở rộng tâm hồn 31
5. Đức tin đưa ta tới Chúa 32
6. Quan niệm chính xác về Chúa Giêsu 34
7. Hãy vui trồng 35
CHƯƠNG HAI: TIN VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI ĐỨC CẬY  
1. Đức cậy trong mọi trạng thái đời sống thiêng liêng 38
2. Đức cậy là hạnh phúc hiện thời đang chờ hạnh phúc của ngày mai 41
3. Mũi nhọn kích thích đức cậy 42
4. Nếu em biết Chúa Giêsu yêu em 44
5. Đức cậy của một linh hồn nhỏ 46
6. Phải cậy trông vào Chúa 48
7. Hãy cậy trông trong mọi hoàn cảnh 49
8. Những anh hùng của Đức cậy 52
9. Thánh Stêphanô Ven một tấm gương đức cậy vui tươi 53
10. Cậy trông bao nhiêu, được bấy nhiêu 57
CHƯƠNG BA: TIN VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI ĐỨC MẾN  
1. Đức tin phải hoạt động bởi đức mến 61
2. Mọi sự trong đạo đều hướng về tình yêu 62
3. Chỉ có tình yêu mới đáng kể 64
4. Hãy kính mến Cha vì Cha đã thương yêu con 65
5. Muốn được yêu mến, hãy yêu mến trước 66
6. Chúa Giêsu muốn cho ta hiểu lòng Người yêu ta 68
7. Ai tin mình được Chúa yêu  thương sẽ ước ao kính mến 71
8. Chúa Kitô đã yêu tôi, Người đã phó mình vì tôi 72
9. Thiên Chúa rất nhân ái và toàn năng 74
10. Thánh Têrêsa treo gương đức mến vì đã tin ở tình yêu 75
11. Lý do xác thực của đức bác ái 78
12. Vì sao các thánh yêu nhân loại 81
13. Hàn thử biể đo đức mến 83
14. Nguồn gốc của việc tông đồ 84
PHẦN II: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA  
CHƯƠNG MỘT: ĐẶC TÍNH CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA  
1. Mầu nhiệm tình yêu không cần chứng minh các mầu nhiệm khác 89
2. Từ đời đời Thiên chúa đã yêu thương tôi cánh nhưng không 91
3. Tại soa Chúa yêu ta? 92
4. Chúa thưởng chính những ơn Người ban ra 94
5. Tình yêu hành động 96
6. Tình yêu bao quát 97
7. Tình yêu quảng đại 100
8. Tình yêu Chúa không hay thay đổi 107
9. Tình yêu của Chúa không bao giờ hết 110
CHƯƠNG HAI: TẠI SAO CHÚA YÊU TA?  
1. Tình yêu giải đáp được mọi mầu nhiệm 113
2. Thiên Chúa là tình yêu 114
3. Thiên Chúa yêu ta trong Chúa Giêsu 117
4. Chúa Giêsu yêu ta trong Đức Chúa Cha 119
5. Chứa ước ao cho ta tin Chúa yêu ta 120
6. Hãy ở lại trong tình yêu Cha 122
7. Ở trong tình yêu mới hiểu biết Chúa 123
CHƯƠNG BA: TÌNH YÊU CHÚA TẠO DỰNG NÊN TA  
1. Chúa đã tạo dựng ta vì Người yêu ta 127
2. Chúa yêu thương ta vì Người đã dựng nên ta 132
3. Tình yêu Chúa và vũ trụ càn khôn 136
4. Linh hồn nhỏ nhận thấy Chúa trong mọi sự 139
CHƯƠNG BỐN: CHÚA YÊU TA NHU CHA YÊU CON  
1. Chúa không ở cùng ta như chủ, một là như Cha 145
2. Chúng ta thật là con Thiên Chúa 147
3. Ta được thông công bản tính Thiên Chúa 149
4. Bởi ơn thánh, Chúa là Cha tôi; tôi là con Chúa 151
5. Lòng thảo hiếu của Têrêsa đối với Chúa 153
6. Tinh thần đời sống thơ ấu thiêng liêng 157
7. Tôi có một Cha trên trời đang yêu tôi 160
CHƯƠNG NĂM: TÌNH YÊU CHÚA TRONG ƠN GIÁNG SINH  
1. Ơn Giáng sinh: mầu nhiệm yêu thương và kết hợp 164
2. Giáng sinh là hạ mình tới hư vô 166
3. Chúa Giêsu là chính tình yêu của Đức Chúa Cha đối với ta 168
4. Chúa Giêsu: tấm gương sống động của con cái Thiên Chúa 172
5. Khi ban Con Một Người cho ta, Chúa đã ban hết mọi sự 173
6. Thiên Chúa ban Chúa Giêsu cho ta qua Đức Mẹ 178
7. Đức Trinh nữ Maria thật là Mẹ chúng ta 181
8. Mẹ Maria là mẫu mực của Đức tin vào tình yêu Thiên Chúa 184
CHƯƠNG SÁU: TÌNH YÊU CHÚA GIÊSU TRONG ƠN CỨU CHUỘC  
1. Ơn Cứu chuộc, việc của tình yêu thái quá 189
2. Chúa Giêsu là hy sinh đền tội vì Người là hy sinh của tình yêu 193
3. Phúc âm, cuốn sử tình yêu 195
4. Chúa Kitô yêu tôi, Người đã phó mình vì tôi 197
5. Cha có một trái tim yêu thương các con 199
6. Đây trái tim đã yêu thương loài người quá bội 203
7. Thánh Têrêsa, tấm gương của lòng mến trong hi sinh 204
8. Yêu mến và hi sinh, cả hai chỉ là một 207
CHƯƠNG BẢY: TÌNH YÊU CHÚA GIÊSU TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
1. Giới hạn sau cùng của tình yêu Chúa Giêsu 210
2. Cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha 212
3. Kho tàng phép lạ của Thiên Chúa 216
4. Những yêu sách của tình yêu 217
5. Tình yêu đòi sự có mặt cửa người yêu 218
6. Tình yêu đòi chia sẻ tài sản cho người yêu 220
7. Tình yêu đòi kết hợp với người yêu 224
8. Thánh Thể là tình yêu riêng biệt cho từng người 227
9.Thánh Thể: của nuôi lòng mến 229
10. Tình yêu Chúa bị khinh thị, ta hãy yêu mến đền bù 231
11. Thánh Thể với việc tông đồ 233
12. Vui thú bởi rước lễ 236
13. Chúa Giêsu yêu dấu ta đến mê say 238
CHƯƠNG TÁM: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN TRONG LÒNG TA  
1. Mầu nhiệm mới của ơn thánh trong phép thánh tẩy 240
2. Ngay ở dưới thế, Chúa đã ngự trong lòng ta rồi 243
3. Chúa hiện diện trong mọi vật; Chúa hiện diện trong ta 245
4. Hạnh phúc của linh hồn sống trong ơn thánh 247
5. Chúa yêu tôi, Người ngự trong lòng tôi 248
6. Nước Thiên Chúa ở trong các con 251
7. Cần phải hâm mình 253
8. Gương các thánh; Gương Giáo hội 255
9. Lúc nào ta cũng có thể gặp thấy Chúa trong lòng ta 257
10. Tập nhớ Chúa hiện diện trong mình 260
11. Ích lợi của việc tập nhân đức này 264
12. Linh hồn tôi là thiên đàng của Chúa Ba Ngôi 267
PHẦN III: NHỮNG ÁP DŨNG THỰC HÀNH  
CHƯƠNG MỘT: TÌNH YÊU CHÚA ĐỐI VỚI MỖI MỘT NGƯỜI  
1. Đây là sự thật cốt yếu: Chúa yêu chính mình tôi 273
2. Têrêsa Mẹ và Têrêsa Con đối với lòng Chúa yêu riêng mỗi người 275
3. Chính tôi, một tạo vật nhỏ hèn, tôi cũng được Chúa yêu thương 278
4. Lịch sử tình yêu Chúa đối với mỗi một linh hồn 280
5. Tình yêu Thiên Chúa trong đời sống Công giáo 283
6. Chứng tá của một linh hồn nhỏ 285
7. Hãy siêng năng ôn lại đời sống: cuốn sách thực hành 287
8. Tình yêu theo dõi ta mọi nơi 289
9. Có ít linh hồn dám nhìn thẳng vào tình yêu 292
10. Những công hiệu của đức tin trong linh hồn nhỏ 293
11. Làm thế nào để luyện tập được nhân đức này? 295
12. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách ta 297
13. Bức tranh tuyệt tác của thánh Têrêsa Avila 298
14. Và thánh Têrêsa nhỏ dạy chúng ta 300
CHƯƠNG HAI: HỒNG ÂN CỦA TÌNH YÊU cHÚA TRONG ĐAU KHỔ  
1. Thánh ý Chúa trong đau khổ của chúng ta 303
2. Cần phải thâm tín rằng: đâu đâu cũng có thánh giá 306
3. Đức tin cần thiết trong cơn đau khổ 309
4. Gian nan là món quà của tình yêu 311
5. Chúa thử ta, vì Người yêu ta 313
6. Chúa dạy trong Phúc âm 315
7. Tình yêu biết mình đưa ta đi đâu 317
8. Thánh giá là chén thuốc đắng cần thiết 319
9. Phương thế kỳ diệu của tình yêu 322
10. Đau khổ là con để của thánh thiện 324
11. Phải biết nhìn Chúa Giêsu nấp sau màn đau khổ 326
12. Lòng quảng đại thật trước nỗi đau thương 329
13. Hãy tin có ánh sáng giữa đêm tối tăm 331
14. Lấy đau khổ làm việc tông đồ 333
CHƯƠNG BA: TÌNH YÊU HAY THƯƠNG XÓT  
1. Đặc tính của tình yêu là hạ mình xuống 238
2. Tình yêu hay tha thứ 339
3. Đã mấy ai giữ được lòng trông cây sau khi sa ngã? 341
4. Chính tình yêu bị xúc phạm lại tự mình ban ơn cứu chuộc 342
5. Thứ tha là việc làm cho ta thích thú 345
6. Tội đã được tha, lại còn được thưởng nữa 348
7. Tại sao nhiều người vẫn còn sợ hãi 350
8. Lời hiệu triệu những linh hồn tội lỗi 352
9. Với những linh hồn có lòng sốt sắng 354
10. Linh hồn nhỏ phải vui lòng ở khó khăn 356
11. Phải vui mừng khi thấy mình yếu đuối 359
12. Sự kiêu căng là thù địch của lòng trông cậy 362
13. Tiếng nói của một linh hồn nhỏ 364
14. Tội lỗi là lương thực của tình yêu 366
15. Thánh nhỏ Têrêsa cậy trông Chúa đến mức nào? 368
16. Tình yêu sẽ chiến thắng 372