Con đường về trời
Tác giả: HY. Fulton Sheen
Ký hiệu tác giả: SH-F
Dịch giả: Lm. Thomas Túy, OP
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009888
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009889
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009914
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009915
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời phi lộ 4
Chương I: Tiếng gọi về trời 7
Chương II: Chúa Giêsu trợ giúp trí lòng chúng ta 36
Chương III: Ơn thánh và đức tin trong cuộc sống người tín hữu 66
Chương IV: Chức vụ Đức Kitô: Tiên tri, tư tế, vương đế 104
Chương V: Đời sống đức tin và cuộc chiến đấu liên lỉ 131
Chương VI: Hôn nhân và tình yêu 160
Chương VII: Cầu nguyện và suy ngắm 178
Chương VIII: Tình yêu Thiên Chúa và tuân phục thánh ý 188
Chương IX: Vai trò của Đức Maria trong Hội thánh 208
Chương X: Đau khổ và an ủi 216
Chương XI: Sự chọn lựa cuối cùng 238