Koinonia. Spirituality and Theology of the Growth of Religious Community
Phụ đề: Institute for Consecrated life in Asia
Tác giả: Fabio Ciardi
Ký hiệu tác giả: CI-F
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003387
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích