Sống đơn sơ theo tinh thần Kitô giáo
Nguyên tác: Christen sind einfaltig
Tác giả: Hans Urs Von Balthasar
Ký hiệu tác giả: BA-H
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001402
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008106
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009760
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Đức Đơn sơ của Kitô giáo 9
Chương 1: Đơn sơ là một thái độ 11
1. Con đường các tôn giáo thường đi qua 11
2. Những nẻo đường khác nhau Gia vê đã đi 19
3. Đức Giêsu 27
4. Đức Giêsu ca ngợi sự đơn sơ 39
Chương 2: Đơn sơ là viên mãn 55
1. Đấng độc nhất là sự viên mãn 55
2. Sự điên rồ của thập giá 63
3. Giáo hội xóa mình 72
4. Câu chuyện về thực tế 85
Phụ lục: Minh định và triển khai thêm 91
1. Đơn sơ trong việc sử dụng kỹ thuật 91
2. Đơn sơ trong sự dấn thân 97
3. Đơn sơ trong thần học 104
4. Giới hạn của khoa chú giải 109
5. Đơn sơ trong triết học 115
6. Cầu nguyện và kỹ thuật 126