Sống tâm linh Kitô giáo
Tác giả: Lm. Gioan Trần Đình Khả
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003310
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I  
I. Khắc Khoải Tâm Linh 13
II. Nền Tảng Tâm Linh Trong Kinh Thánh 25
III. Nghe Tiếng Lòng Và Chọn Lối Sống 57
IV. Ngộ Nhận Tôn Giáo 95
V. Tiến Tới Một Linh Đạo Lành Mạnh 125
Phần II  
VI. Lòng Tự Trọng Từ Bỏ Mình 149
VII. Việc Tông Đồ Sự Nghỉ Ngơi 163
VIII. Tình Bạn Sinh Lợi 197
IX. Cầu Nguyện Vui Tươi 235
X. Cồng Đồng Sự Tĩnh Lặng 285
XI. Tiêu Chuẩn Nhận Ra Chúa Thánh Linh 311
Tài Liệu Tham Khảo 337