Nhờ Thánh Kinh, con phục vụ Hội Thánh
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 230.041 - Thần học Kitô giáo trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001623
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001681
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001682
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001685
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001686
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001772
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
1. Đức tin mạnh 7
2. Yếu lòng tin 13
3. Đức ái 17
4. Tuyên xưng và chối bỏ 23
5. Lễ truyền giáo 28
6. Hiệp nhất nên một 35
7. Lễ vật và lòng bác ái: của dâng cho Chúa của biếu cho người 39
8. Lề luật và ân sủng 45
9. Chức tư tế 50
10. Hôn nhân: Trung thành 56
11. Hôn nhân: tình yêu 62
12. Tết trung thu 66
13. Lễ tất niên 70
14. Tết nguyên đán 75
15. Mồng hai tết: Tôn kính ông bà tổ tiên 81
16. Mồng ba tết: Cầu cho mùa màng tốt tươi 85
17. Sự sống sự chết 89
18. Cũ và mới 93
19. Ngày sa bát 98
20. Giao ước của Thiên Chúa 103
21. Giới răn thứ nhất 108
22. Giới răn của Chúa 112
23. Tìm kiếm Thiên Chúa 117
24. Tiệc cưới nước trời 121
25. Quyền tối thượng 126
26. Loan báo cuộc khổ nạn 131
27. Cung hiến đền thờ 136
28. Nước hằng sống 141
29. Bánh hóa nhiều, Chúa quan phòng 145
30. Tội lỗi và nết xấu 150
31. Những thái độ khác nhau trước lời giảng và phép lạ của Chúa Giê-su 155
32. Sự chết 160
33. Những cái khốn hay những lời chúc dữ 165
34. Chay tịnh 171
35. Bác ái: làm phúc bố thí 175
36. Hãy nên thánh 179
37. Tỉnh thức và sẵn sàng 184
38. Sám hối 188
39. Tha thứ 192
40. Sửa phạt 197
41. Men biệt phái và Hê-rô-đê 202
42. Khôn ngoan và đơn sơ 207
43. Cầu nguyện 211
44. Dụ ngôn 218