Thưa ngôn sứ xin lắng nghe
Nguyên tác: Listen, Prophets!
Tác giả: George A. Maloney, SJ
Ký hiệu tác giả: MA-G
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000037
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 267
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
1. Ngôn sứ xuất hiện 15
Cuộc xuất hành 19
Thiên Chúa là Đấng phán dạy 21
Sự hiện diện thân tình của Thiên Chúa 24
2. Ngôn sứ sống tĩnh lặng 32
Thiên Chúa lên tiếng nhẹ nhàng 34
3. Ngôn sứ chữa lành 42
Chúa Kitô ban sức khỏe sung mãn 45
Chúa Kitô ủy nhiệm việc chữa lành 48
Ngôn sứ thời nay tin vào việc chữa lành 50
4. Ngôn sứ than khóc 56
Nước mắt cho tha nhân 61
Hiệu quả những giọt nước mắt 62
5. Ngôn sứ chay tịnh 67
Người xưa ăn chay 68
Ngôn sứ thời xưa ăn chay 69
Chay tịnh của Thiên Chúa 75
Giáo huấn của Chúa Giêsu về chay tịnh 78
Chay tịnh — Một hành vi yêu yêu 80
6. Ngôn sứ cầu nguyện 84
Khủng hoảng trong cầu nguyện 86
7. Ngôn sứ tôn thờ Thiên Chúa trong tâm hồn 97
Cầu nguyện với Cha nơi kín ẩn 99
Cầu nguyện trong Thánh Thần 104
Chiêm ngưỡng Thiên Chúa Ba Ngôi 105
Yêu thương tha nhân 108
8. Ngôn sứ khát bỏng 112
Ai khát, hãy đến với ta 119
9. Ngôn sứ hy vọng 125
10. Ngôn sứ với Chúa Cha 139
Chúa Cha trong thinh lặng 143
Chúa Cha trong Thánh kinh 146
11. Ngôn sứ nghe lời Chúa 152
Lời Chúa mạc khải 153
Thiên Chúa hành động qua lời Người 154
Và lời đã hóa thành nhục thể 155
Đáp ứng của con người trước lời Chúa 157
Lời Chúa được rao giảng 158
12. Ngôn sứ sáng suốt 163
Nhận biết thánh ý Chúa 170
Cùng chịu đóng đinh với Chúa Kitô 172
Tuyên xưng Chúa là chủ tể 174
Chúa Thánh Thần phán bảo nhiều cách
13. Ngôn sứ trung gian 180
Yêu thương huynh đệ 186
Ngôn sứ - Linh mục 189
14. Ngôn sứ phó thác 195
Chúa Giêsu mạc khải Chúa Cha 202
Phó thác và kiên trì cầu nguyện 205
15. Ngôn sứ yêu thương 211
Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chủa 213
Giới răn mới: Yêu thương 215
Phẩm chất của tình yêu chân thật 218
16. Ngôn sứ đau khổ và chết 225
Ý nghĩa đau khổ theo Kitô giáo 227
Yêu là hy sinh bản thân 229
Vì tha nhân 233
Sự chết, nọc độc của người ở đâu? 235
17. Ngôn sứ “nhìn thấy” Thiên Chúa bằng đức tin 239
Tặng ân đức tin 241
Tin vào Thánh Thể 246
Nhìn lại mình 248
18. Ngôn sứ làm chứng cho cuộc biến hình  
của Chúa Kitô 252
Đức Kitô vũ trụ 256