Doctrine spirituelle
Tác giả: Louis Lallemant
Ký hiệu tác giả: LA-L
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004210
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 20
Số trang: 407
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích