Les sources de L'amour divin
Tác giả: R. P. Fulbert Cayré
Ký hiệu tác giả: CA-F
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011185
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích