Sống theo đúng mục đích
Phụ đề: Tôi sống ở đời này để làm gì?
Nguyên tác: The Purpose - Driven life
Tác giả: Rick Warren
Ký hiệu tác giả: WA-R
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000887
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001235
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001236
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006676
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006677
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Một hành trình có mục đích 15
Cam kết của tôi 19
Ngày 1: Tất cả khởi sự với Thiên Chúa 23
Ngày 2: Không phải tình cờ mà bạn hiện hữu 30
Ngày 3: Điều gì đang định hướng cuộc đời bạn? 36
Ngày 4: Được tạo dựng cho cõi đời đời 47
Ngày 5: Nhìn cuộc sống từ quan điểm của Thiên Chúa 54
Ngày 6: Cuộc sống là một nhiệm vụ tạm thời 62
Ngày 7: Lý do của mọi sự 69
Ngày 8 : Được tạo dựng cho niềm vui của Thiên Chúa 81
Ngày 9 : Điều gì khiến Thiên Chúa mỉm cười? 88
Ngày 10 : Trọng tâm của việc thờ phượng 99
Ngày 11 : Trở nên những người bạn nghĩa thiết của Thiên Chúa 110
Ngày 12: Phát huy tình bạn với Thiên Chúa 119
Ngày 13: Việc thờ phượng làm đẹp lòng Thiên Chúa 130
Ngày 14: Khi Thiên Chúa xem ra xa vắng 140
Ngày 15: Được tạo dựng để sống trong gia đình của Thiên Chúa 151
Ngày 16: Điều hệ trọng nhất 159
Ngày 17: Gia đình Thiên Chúa 168
Ngày 18: Cùng nhau cảm nhận cuọc sống 179
Ngày 19: Vun đắp cộng đoàn 187
Ngày 20: Tái lập tình bằng hữu đã đổ vỡ 196
Ngày 21: Bảo vệ Hội Thánh của bạn 206
Ngày 22: Được tạo dựng để nên giống Đức Kitô 219
Ngày 23: Chúng ta lớn lên thế nào? 229
Ngày 24: Được biến đổi bởi sự thật 236
Ngày 25: Được biến đổi qua thử thách 246
Ngày 26: Trưởng thành qua các cám dỗ 256
Ngày 27: Đánh bại cám dỗ 266
Ngày 28: Cần có thời gian 276
Ngày 29: Chấp nhận phần vụ của mình 287
Ngày 30: Được nắn đúc để phục vụ Thiên Chúa 296
Ngày 31: Hiểu biết định dạng của bạn 304
Ngày 32: Sử dụng những gì Chúa ban cho bạn 215
Ngày 33: Những tôi tớ đích thực phục vụ thế nào? 225
Ngày 34: Suy nghĩ như một tôi tớ 235
Ngày 35: Quyền năng Thiên Chúatrong yếu đuôi của bạn 243
Ngày 36: Được tạo dựng cho một sứ mệnh 255
Ngày 37: Chia sẻ sứ điệp cuộc sống của bạn 265
Ngày 38: Trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới 275
Ngày 39: Quân bình cuộc sống của bạn 286
Ngày 40: Sống theo đúng mục đích 395
Phụ trương 1: Câu hỏi thảo luận 406
Phụ trương 2: Tài liệu tham khảo 410