Sử dụng tốt thời gian Chúa ban
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006564
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Dùng thời giờ để tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết (quyết tâm đầu xuân) 5
2. Thời gian và hoạt động thiêng liêng 10
3. Thời giờ thật ngắn ngửi 15
4. Thời giờ: Ân huệ của Thiên Chúa 18
5. Dĩ vãng 20
6. Quá khứ 23
7. Hiện tại 27
8. Hôm nay 31
9. Tương lai 36
10. Thời giờ dưới con mắt của tác giả sách giảng viên 40
11. Sử dụng thời giờ cách khôn ngoan 44
12. Hân hoan vì được dâng lại cho Chúa một phần nhỏ thời gian Người đã trao ban 48
13. Dành thời giờ để xây dựng tình thân hữu (Bài 1) 52
14. Dành thời giờ để xây dựng tình thân hữu (Bài 2) 57
15. Dành thời giời để đón khách theo truyền thống Dòng Biển Đức 61
16. Dành thời giời để giúp đỡ người khác 65
17. Dành thời giờ để cộng tác và gặp gỡ người khác 69
18. Dành thời giờ để chăm sóc những người già yếu 73