The Purpose Driven Life
Tác giả: Rick Warren
Ký hiệu tác giả: WA-R
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005549
Nhà xuất bản: OMF Literature INC
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích