Tình bạn
Phụ đề: Bí quyết thăng tiến đời sống thiêng liêng
Tác giả: John W.Crossin, OSFS
Ký hiệu tác giả: CR-J
Dịch giả: Thu Hà
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002673
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003166
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cảm ơn 5
Lời giới thiệu 7
I. Thế giới ngày nay 11
Trạng thái tâm lý 13
Chuyển sang những giá trị 17
Niềm tin vào khoa học 19
Đi tìm khoái lạc 20
Dấu hỉ của niềm hy vọng 22
Tìm kiếm cộng đoàn 23
Dấn thân 29
II. Trưởng thành thiêng liêng 33
Để nghe Thiên Chúa chúng ta phải lắng nghe 36
NHững cản trở đối với việc lắng nghe 39
Trưởng thành thiêng liêng mời gọi kiên nhẫn 42
Thăng tiến với người khác 45
Lý do và say mê 48
Bắt chước Chúa Ki-tô 51
III. Tình bạn với chính mình 54
Đến để biết chính mình 57
Thời gian để biết mình 60
Buông ra 65
IV. Tình bạn với người khác 69
Một số đặc điểm chung của tình bạn 71
Thăng tiến thiêng liêng qua tình bạn 76
Tình bạn với đồng nghiệp 78
Tình bạn hôn nhân 81
Tình bạn nam nữ 83
Cộng tác trong công việc tông đồ 86
V. Tình bạn với Chúa 90
Sự hiện diện của Thiên Chúa 91
Sự đáp trả của chúng ta với Thiên Chúa 97
Đời sống cầu nguyện của chúng ta 99
Cầu nguyện cộng đoàn 102
Thời gian để cầu nguyện 107
Trao ban chính mình một cách trọn vẹn 108
VI. Tình bạn thiêng liêng 111
Thừa tác vụ của việc linh hướng 112
Vai trò của vị linh hướng 115
Sự thích hợp của những kiểu mẫu tâm lý 120
Những mối bận tâm của việc định hướng 121
VII. Khi những tương quan dao động: Tội-chữa lành và giao hòa 125
Những chiều kích của tiến trình chữa lành 126
Biểu lộ cơn tức giận của chúng ta 127
Đau khổ trong những tương quan 132
Lìa xa Thiên Chúa 134
Chữa lành và hòa giải 135
VIII. Đời sống đạo đức: Sống trong sự đáp trả ân sủng của Thiên Chúa 143
Lớn lên trong nhân đức 144
Tình bạn và cộng đoàn 151
Đức ái là nhân đức trung tâm 155
Niềm vui biểu thị đặc điểm sự thánh thiện 157
Thư mục chú giải 160
Thu mục 163