La vie spirituelle dans la condition charnelle
Tác giả: A. Motte
Ký hiệu tác giả: MO-A
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006896
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 22
Số trang: 470
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích