Hãy vực dậy nền tảng Đức tin Kitô giáo
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001825
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007257
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. HÃY VỰC DẬY NỀN TẢNG ĐỦ'C TIN KI-TÔ GIÁO 3
II. SỐNG LỜI CHÚA. 10
1- Lời Chúa hoán cải nên chứng nhân Tin Mừng 10
2- Nghe Lời Chúa trong Hội Thánh Công giáo 10
4- Phải quảng đại giảng và nghe Lời Chúa 14
5- Từ Lời Chúa cải tạo ta và kích thích sự sống... 26
6- Cha mẹ dưỡng dục con bằng Lời Chúa 34
7- Loan báo Lời Chúa là báo hiếu cha mẹ 38
8- Lời Chúa cải tạo con người tồi tệ nên đất tốt 45
9- Nhờ Lời Chúa, chúng ta nhận ra tội mình 47
10- Phải tận dụng mọi khả năng để đón nhận Lời 49
11 - Ai không đón nhận Lời Chúa là tự tạo ra hỏa ngục 52
III. SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THẺ. 59
1- Giá trị việc cầu nguyện 60
2- Thánh lễ là phép lạ vĩ đại nhất 66
3- Ta dự lễ, Chúa tái tạo ta nên hoàn hảo 66
4- Thánh Thể giúp ta về tới Quê trời 69
5- Dự lễ, ta được giàu có như Thiên Chúa 71
6- Dự lễ, ta được “tái hôn” với Đức Ki-tô 76
7- Bí tích Thánh Thể tha tội bậc nhất 79
8- Dự lễ, ta được Chúa Giê-su cầu nguyện cho 83
9- Chúa Giê-su Thánh Thể biến dữ ra lành 84
10- Chúa Giê-su Thánh Thể biến dữ ra lành 87
11- Điều gì làm Chúa Giê-su đau đớn nhất? 91
12- Làm gì để Chúa vui nhất ? 94
13- Dự lễ, để được Chúa Giê-su trao Đức Mẹ cho 97
IV. SỐNG ĐỨC ÁI KI-TÔ GIÁO 100
1- Biết kết họp với Chúa Giê-su để phục vụ đồng loại 100
2- Làm cho tha nhân tỏa hương thơm của Đức Ki-tô 110
3- Đức ái là dẫn tha nhân vào Hội Thánh 112
4- Yêu đồng loại như Chúa yêu ta 120
5- Đức ái là khiêm tốn nhận tội mình 122