Who is a Christian?
Phụ đề: A Study in Pauline Ethics
Tác giả: Robert F. O'Toole, SJ
Ký hiệu tác giả: TO-R
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003341
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Editor’s Note 9
Introduction 11
Part I: Sources of Morality 15
1 God Christ and the Spirit: Reason and Source of Morality 17
2. What God Has Done in Christas a Source of Morality 28
Part II: Paul’s Moral Directives to Communities and Individuals 51
3. Further Moral Directives 53
4. Paul's Social Teaching 58
5. Pau'l Challenge "Be Imitator of Me as I Am of Christ" 67
Part III: The Way to Live Awaiting the Parousia: Gifts and Christian Conduct 77
6. Paul’s View of the Human Person 79
7. Gifts and Christian Conduct 83
8. Catalogs of Virtues and Vices 110
Part IV: Relevance of Paul’s Morality for Christian Living Today 119
9. Paul’s Directives about Ou Hermeneutical Question 121
10. Theology and the Relevance of Paul’s Morality 126
For Further Reading 139
Indices 142